Planning en communicatie

Mijn meerwaarde als projectleider bestaat er uit dat ik planning goed kan met combineren met communicatie en organisatie. Kleine projecten waar ik meerdere kwaliteiten in kwijt kan, hebben dan ook mijn voorkeur.

Sociale insteek

Het liefst begeleid ik projecten met een sociale insteek, zoals het Werkcafé waar ik als projectleider voor gewerkt heb. Als Chief Editor Digital Media bij IDTV was ik vooral verantwoordelijk voor trajecten die zich tussen en over verschillende media bewogen: film, tv, web, mobiel, games, live events, print etc. Mijn voorkeur ging uit naar projecten met een culturele en/of educatieve inzet, zoals de projecten die ik bij IDTV ondersteunde voor bijvoorbeeld het Trimbos Instituut, de Nederlandse Taalunie, Philadelphia of Talent naar de Top.

Ideële projecten

Sinds 2018 sta ik Ira van Eelen regelmatig praktisch en tekstueel terzijde bij de vele prachtige projecten die zij initieert: o.a. ToothCamp, RESPECTfarms en KindEarth.Tech.

Documentaires

Documentaires zijn mijn grote liefde. Ik organiseer – samen met goede vriendin Anneke Dekker – al jaren een maandelijkse filmavond waar we documentaires vertonen en na afloop in gesprek gaan met de makers. Ook organiseren we incidenteel voorstellingen voor kinderdocumentaires, waar de hoofdpersonen en makers napraten met het jonge publiek.

Geïnteresseerd in mijn filmactiviteiten?
Geef je op voor de Nieuwsbrief van de Donderdag Documentaire.